Een broze nachtegaal zingt
kleuren van blauw en groen
in zijn zilveren kooi en
ziet zo de kat van de
buren niet naderen

kleurrijke veren blijven
verweesd achter en
getuigen tegen de kat

de jury is het met ze eens...